torsdag den 28. juni 2007

Thøger passer på pengene

Portrættet af Senior Portefølje Manager Thøger Svendsen, Nordea Invest Fund Management A/S blev bragt den 24. juni 2006 i Bornholms Tidende.

Af Jarl Cordua
Thøger Svendsen
Bornholmske Thøger Svendsen (34) forvalter milliarder af kroner for Nordea Invest, der med en femtedel af markedet for investeringsbeviser er landets næststørste investeringsforening.
En dag i maj kigger Bornholms Tidende forbi investeringsforeningens hovedkontor i Nyropsgade i København.

Fru Hansens penge
Omkring halvdelen af Nordea Invests kunder er ifølge Thøger Svendsen almindelige mennesker, der sparer op til deres pension eller vil investere deres penge i værdipapirer, og gerne vil sprede risikoen. Den anden halvdel af kunderne er store pensionskasser, som har sat en del af deres penge i investeringsbeviser. Sammenlagt ejer kunderne i Nordea Invest investeringsbeviser for 152 mia. kr.
- Det er faktisk den almindelige hr. og fru Hansens penge, som vi forvalter, forklarer Thøger Svendsen, der har titel af ”Senior Portefolio Manager”.
- Ofte er det sådan, at bankerne anbefaler en investeringsforening, som de samarbejder med, og derfor er der en hel del Nordea-bankkunder, som investerer i Nordea Invests beviser. Men vi er faktisk ikke en del af Nordea, siger Thøger Svendsen, der stammer fra Nexø. Hans far - Mogens Svendsen - er på Østlandet kendt som mangeårig indehaver af virksomheden Bornholms Skibsradio, der sælger kommunikationsudstyr og elektronik til skibe. Sidste sommer blev virksomheden dog overdraget til en svigersøn.

Udenlandske aktier
Thøger Svendsen er ansvarlig for den del af Nordea Invests investeringer, der foregår i IT-aktier og europæiske aktier:
- Hvis nu en kunde, Jensen foretrækker at investere i amerikanske aktier, så kan han eller hun vælge at købe et investeringsbevis, der består af en række forskellige amerikanske aktier. Men en anden kunde Larsen synes måske bedre om investeringsbeviser, der består af asiatiske aktier eller noget helt tredje og køber derfor dem, forklarer Thøger.
Investeringsforeningers beviser er ikke helt ligesom almindelige aktier. De er underlagt stor lovgivning og bliver strengt reguleret, netop fordi kunderne er private personer:
- Det er derfor relativt sikkert at investere i en investeringsforening, netop fordi der er en stor risikospredning. Så hvis fru Hansen køber for 100.000 kr. ”Nordea Invest Europa”- investeringsbeviser, så må vi ikke bare gå ud og købe aktier i et enkelt europæisk aktieselskab. Faktisk er grundregelen den, at værdien af investeringsbeviset for fem procents vedkommende højest må bestå af aktier fra et enkelt selskab. Dvs. at investeringsbeviser er sammensat af en mængde aktier i mindst 20 forskellige selskaber. Taber man lidt på den ene selskabs aktiekurs, så kan det opvejes af stigninger i kursen på andre selskabers aktier, siger Thøger.
- Kurserne på vores investeringsforeningsbeviser fastsættes flere gange dagligt, og kunderne kan præcis ligesom med almindelige aktier, dagligt følge med i hvor meget de er værd, forklarer Thøger.

Pensionsformue i svin
I øjeblikket investerer investeringsforeninger kun i aktier og obligationer. Men ifølge Thøger Svendsen har lovgivningen for nylig åbnet op for, at pensionssparere også kan investere i guld, olie, svin, fødevarer – ja praktisk taget alt.
- På den måde kan man sætte sin pensionsformue sammen af en masse meget forskellige aktiver.Råvarepriser udvikler sig anderledes end kurserne på aktier og obligationer, så på den måde spreder man risikoen, forklarer Thøger.
Før der investeres, bruger Nordea Invest en række rådgivere uden for huset, der løbende og grundigt analyserer de forskellige aktiers styrker og svagheder:
- Det er vi nødt til, for vi har ikke selv tid til at gå alle selskaberne efter i sømmene. Jeg har ansvaret for mit eget aktieområde, og derfor er det mig, som i sidste ende bestemmer, hvad der investeres i, siger Thøger, der sammen med kun fire kolleger forvalter Nordea Invests samlede aktiver.
- Det er ikke sådan, at man kun sidder med sine egne aktier. Vi hjælpes ad og er stand-in for hinanden og følger hinandens områder, fortæller Thøger.

Nyheder døgnet rundt
Når Thøger møder ind på sit kontor ved halv nitiden, begynder han med at skimme den elektroniske indbakke for nyheder:
- Dér ligger nyheder fra USA med vurderinger af, hvordan det gik på det amerikanske aktiemarked i løbet af natten. På dette tidspunkt er de asiatiske børser også ved at lukke, og det følger vi også, sådan at vi har et overblik, før de europæiske børser i London, Frankfurt og Paris åbner ved nitiden. Hvis aktierne har klaret sig dårligt fx i USA, så vil det ofte betyde at aktiekurserne i Europa falder, siger Thøger.
Restbunken med e-mails består af afregninger på tidligere aktiehandler og vurderinger af, om handlerne er sket til en fornuftig pris.
Thøgers arbejde består især i at følge med i dagens strøm af internationale nyheder inden for finans, erhvervsliv og politik. Derfor er han via sin computer koblet op på store internationale finans-nyhedstjenester som Reuters og Bloombergs. Årsagen til, at man følger med i nyhederne, er den enkle, at investeringsbeviserne naturligvis påvirkes af udviklingen på verdens aktiebørser:
- Hvis verdens største firma Microsofts aktier falder 10 pct., og vi har investeret i dem, ja så påvirker det negativt værdien af vores investeringsbeviser inden for globale IT-aktier, forklarer Thøger.
Også nyheder om, hvordan de store landes økonomier klarer sig, har stor betydning:
- Hvis nu der kommer et nøgletal fra USA, der viser, at den økonomiske vækst har været højere end forventet, så får det positiv indflydelse på kurserne for de enkelte aktier – også i Europa. Store politiske omvæltninger kan også spille ind. Et eksempel er den bebudede nationalisering af Bolivias olie og gas. Bliver det til noget, får det selvsagt betydning for aktiekursen på de olie- og gasselskaber, som arbejder i området, siger Thøger.
Thøger og hans kolleger får i løbet af dagen telefonopringninger fra kunder og journalister, der vil høre deres vurderinger af udviklingen på aktiemarkedet:
- På skift skriver vi en lille døgnrapport over de vigtigste nyheder og udviklinger, som vi lægger ud på hjemmesiden til vores kunder.
Thøger oplever, at hans arbejde og interesse for finansverdenen flyder sammen:
- Der sker noget hele tiden, og ingen dag ligner hinanden. Så egentlig er jeg ret heldig, at jeg sidder her og får penge for at læse nyheder og komme med mine vurderinger, siger Thøger.

Læste i London
Efter en matematisk studentereksamen fra gymnasiet i Rønne tog Thøger til København for at læse økonomi på Københavns Universitet. Da bachelorgraden var i hus, pakkede han i sommeren 1997 to kufferter – én med bøger og en anden med tøj – for at drage til England:
- Jeg læste en mastergrad i finansiel økonomi på University of London, fortæller Thøger.
- Vi var kun 12 elever i klassen, og vi kom fra hele verden bl.a. Fjernøsten og Sydamerika. I det hele taget var studentermiljøet fantastisk, siger Thøger, der havde et lille værelse på universitet og finansierede opholdet ved hjælp af SU og et par legater, samt god vilje fra bankrådgiveren.

Skift til finansverdenen
Hjemme igen fik Thøger som 27-årig et job hos det multinationale tandpasta-firma Colgate, hvor han stod for indkøb af markedsanalyser af, hvordan salget gik for firmaets produkter i Norden. Men det afgørende skift til finansverdenen kom, da han efter halvandet år fik job i den store pensionspengetank PKA, som forvalter en lang række offentligt ansattes pensionsmidler:
- Her blev jeg finansanalytiker i et nyoprettet kontor, hvor vi arbejdede med, hvordan man bedst minimerer risici ved investeringer, husker Thøger
Men en dag i sommeren 2001 ringede Nordea Invest og tilbød ham hans nuværende job.
Finansverdenen er et sted, hvor der ofte tjenes mange penge, og hvor en ekstravagant livsstil og højt pengeforbrug følger i kølvandet. Men det er ikke en del af Thøgers hverdag, fastslår han:
- Selvfølgelig bliver der indimellem tjent store penge især blandt de børsmæglere, som vi også har kontakt til. Men vores del af branchen handler om at forvalte andre folks penge, og derfor er det ikke her hos os, man oplever "guldflippere", vurderer Thøger.

Investér med omtanke
Før man kaster sig ud i at investere, skal man gøre sig klart fra starten, hvor stor en risiko, man vil tage, lyder Thøger råd til folk med mod på investeringer:
- Hvis man er typen, der ligger vågen, fordi man er bange for, at ens investeringer falder fem pct. i værdi over natten, så er man jo ikke særlig risikovillig, mener Thøger
Det har også stor betydning, om man er ung eller gammel. Jo ældre man er jo kortere tidshorisont og jo lavere risikovillighed:
- En person, der står lige over for at blive pensionist skal jo ikke ud og gamble med sin pensionsformue og sætte den over styr ved investeringer med høj risiko for tab. En yngre person, har bedre tid og mulighed for senere i livet at eventuelt indhente et tab ved en risikofyldt investering, forklarer Thøger
Ikke overraskende er god rådgivning også vigtig, før man begiver sig ud på aktiemarkedet:
- Tag alle gode råd med et gran salt. Og lad være med at investere i ting, du ikke forstår. God rådgivning får man oftest i sin bank, men man skal stadig se sig for. Man skal altid tænke sig om og bruge sin sunde fornuft, når man handler, fastslår Thøger Svendsen.

Drømmejob
Thøger ligger ikke skjul på, at han har fundet sit drømmejob:
- Det er fagligt udfordrende, og der sker noget nyt hver dag. Men kravene til vores produkter udvikler sig hele tiden, og rent fagligt må jeg også følge med, siger Thøger.
Det er også baggrunden for, at en del af hans fritid bliver brugt til at læse videre:
- Jeg læser selv en såkaldt ”CFA”, der er en international finansanalytiker eksamen. Det er dog ikke noget med at gå i skole. Man læser selv pensum op, og så går man til eksamen, forklarer Thøger.
- Resten af fritiden bliver brugt på at spille lidt golf, vinsmagning, gode bøger og et stort netværk af venner - også på Bornholm, siger Thøger Svendsen.

Mobildiskotek
Blandt vennerne fra drengeårene er Peter Bræstrup - medindehaver af KjaerStrup-chokolade i Snogebæk. I teenageårene havde Peter og Thøger sammen med to andre drenge fra Nexø et populært mobildiskotek ”Nighttrain”, som de turnerede med på Bornholm:
- Vi toppede i slutfirserne, og på det tidspunkt var vi Bornholms største. Vi spillede til sportsstævner som Østersø Cup, byfester og skolejubilæer. Og jeg har ikke tal på de mange fredage eftermiddage, hvor vi spillede til sodavandsdiskoteker på Nexø Fritidshus. Det var ikke de store penge, men vi havde det jo bare sjovt, fortæller Thøger.

Skal giftes
Til sommer får Thøger formentlig selv brug for et mobildiskotek. Den 29. juli skal han og kæresten gennem 11 år Pia giftes. Brylluppet står på Fyn, hvor bruden stammer fra. Til gengæld er bryllupskagen fra Bornholm. Den har ungdomsvennen Peter Bræstrup nemlig lovet at stå for.