torsdag den 14. juni 2007

Erhvervsmanden Glistrup

Portrætartiklen med Jørgen Glistrup blev bragt den 7. januar 2006 i Bornholms Tidende.

Han er administrerende direktør for selskabet bag fodboldholdet FC København, søn af en ikke ligefrem ukendt bornholmer, og så har han siden de tidligste barneår holdt ferie på Bornholm. Mød Jørgen Glistrup.

Af Jarl CorduaJørgen Glistrup er adm. direktør for selskabet bag fodboldholdet FC Køben-havn

Parken Sport og Entertainment A/S er et børsnoteret selskab med ganske velkendte aktiver: Fodboldholdet FCK og nationalstadionet PARKEN i København, hvor alt fra fodboldlandskampe, Internationalt Melodi Grand Prix samt koncerter med U2 og Robbie Williams afvikles. En dag i december tager selskabets administrerende direktør Jørgen Glistrup veloplagt imod deres udsendte på kontoret på 6 sal. i Parken på Østerbro. Glistrup melder straks ærligt ud:
- Jeg kan ikke fordrage at optræde i pressen, siger han uden på nogen måde at være uvenlig. Det passer ham fint, at det er selskabets bestyrelsesformand Flemming Østergaard også kendt som ”Don Ø”, der er den udfarende kraft og den, der normalt taler med journalister:
- Flemming gør det så godt, at han er et ekstra varemærke for os, og imens passer jeg butikken, men naturligvis koordinerer vi, hvad vi foretager os og samarbejder i øvrigt tæt, påpeger Glistrup.
Denne dag har Jørgen Glistrup dog indvilliget i et interview, hvor han selv er hovedpersonen, og hvor hans delvise bornholmske baggrund bliver belyst.

Sommerferie på Bornholm
Den 48-årige Jørgen Glistrup har måske ikke fået Bornholm ind med modermælken, men næsten. For hans far er den kendte politiker, stifter af Fremskridtspartiet, skatteadvokat og bornholmer Mogens Glistrup. Bl.a. derfor har Jørgen Glistrup lige siden de tidligste barndomsår hvert år holdt ferie på Bornholm i familiens sommerhus i Onsbæk, syd for Rønne.
- Da jeg var dreng skulle vi jo også besøge farfar inde i Rønne. Han boede på Kapelvej 63 med en fin udsigt over havnen, husker Jørgen Glistrup.
Farfaren var Lars Peter Dam Glistrup, som i mange år var lektor på statsskolen i Rønne dvs. det nuværende Bornholms Gymnasium.
I dag er der dog ikke nogle ”glistrupper” tilbage på øen, og den resterende lille del af familien hedder noget andet til efternavn.

Tages for bornholmer
Jørgen Glistrup slår hurtigt klart fast, at han er sjællænder eller rettere københavner.
- Men en del af dem jeg møder tror - netop på grund af min fars bornholmske baggrund - at jeg også er bornholmer. Det generer mig ikke, at de tror det, men det ville jo være at pynte sig med lånte fjer, da jeg ikke er bornholmer. Alligevel både føler og har jeg jo en stærk tilknytning til øen. Jeg og min egen familie kommer der jo tit, og så har vi en del venner derovre, siger Glistrup, der til daglig bor i Virum nord for København med sin kone og en datter på 13 år.
Og jeg bemærker gerne, når jeg fx møder folk, om de er fra Bornholm, siger Jørgen Glistrup.
- Bornholmere er jo så forskellige som så mange andre. Jeg er ikke meget for at komme med generaliseringer om en hel gruppe mennesker, lyder hans diplomatiske svar, da jeg direkte spørger ham, hvad han så mener om bornholmerne.

Frisk fisk og cykelture
De to tre-gange om året, hvor familien Glistrup er på Bornholm, spiser den meget tit fisk:
- Det er så svært at få frisk fisk i København. Og jeg er gerne til røgede ting som sild, laks og makrel, siger Jørgen Glistrup og fremhæver også bornholmske specialiteter som saltstegte sild.
Selvom Glistrup har et travlt job følger han naturligvis med i, hvad der sker på øen og med dens virksomheder og turismen. Han er ikke meget for at ”kloge sig” mht. Bornholms erhvervsudvikling, men siger:
- I det hele taget har Bornholms turisme et fantastisk godt produkt, som familien og jeg selv gør god brug af. Vi cykler meget rundt, fordi afstandene er så korte.
Glitrup fremhæver blandt andet besøg på røgerierne og restauranten på Hotel Balka Strand.

For nogle år siden købte Parken Sport og Entertainment A/S feriecenteret ”Lalandia” med badeland på Lolland, og man er iflg. Glistrup en ”betydelig spiller” i Lollands turistliv. Alligevel er det ikke en model, som han anbefaler for udviklingen af Bornholms turisme:
- Et ”Lalandia” på Bornholm ville ikke være velplaceret. Af to grunde. Dels på grund af at transporten stadig er et problem tidsmæssigt og økonomisk. Der er ikke det samme opland som Lolland. For det andet egner et feriecenter som ”Lalandia” sig bedst til korttidsferie dvs. mellem 2-4 overnatninger forklarer Jørgen Glistrup.
Jørgen Glistrup mener, at det er blevet let at komme til Bornholm. Han tager selv gerne toget til Ystad og færgen over, når der ind imellem er behov for at pendle til København:
- Men hvorfor skal man spise så elendigt på de konventionelle færger mellem Ystad og Rønne? Det er blevet elendigt, og tjenerne må ikke servere. Det er fagforeningerne, der har ødelagt det, og Bornholmstrafikken har vist ikke forhandlet overenskomst eller sådan noget, siger Glistrup, og ytrer sig for første gang under interviewet om politik:

Familiens base i Onsbæk
Familien Glistrup holder hvert år 14 dages ferie i familiens sommerhus i Onsbæk:
- Min farfar købte engang i 30’erne grunden. Dengang var der kun et lille skur til badeomklædning, fortæller Jørgen Glistrup.
I 1958 brændte skuret, og Jørgens far og farfar byggede et nyt - om end beskedent - sommerhus på 24 kvadratmeter, der er tegnet og indrettet af Jørgens mor, Lene Glistrup.
Familiens Glistrups bornholmske base sommerhuset var på et tidspunkt ved at glide den af hænde på grund af retssagerne om skattesvig mod Mogens Glistrup, der begyndte i 1970’erne:
På grund af skattevæsenets påstand om, at Mogens Glistrup havde unddraget sig at betale skat – krævede de pant i sommerhuset, men problemerne opstod først efter Højesteretsdommen i 1983.
- Højesteret tog stilling til straffesagen mod min far og gav ham en længere fængselsstraf, men den tog ikke stilling til hans skattesag. Alligevel undlod statens advokat – kammeradvokaten – at aflyse dette pant, som var ulovligt, fortæller Jørgen Glistrup.
Dengang skulle fangerne betale for deres eget ophold i fængslerne, og derfor havde Justitsministeriet også et pant, som det forfulgte. Pantet skulle betale for Mogens Glistrups ophold i Horserød Statsfængsel.
- Det tog Kammeradvokaten i alt 12 år og 4 måneder at finde ud af aflyse det ulovlige pant. For i mellemtiden forsøgte vi naturligvis at købe sommerhuset. Sagsbehandlingen mht. at aflyse det ulovlige pant ville have taget 10 minutter. Kammeradvokatens lange sagsbehandling var udover al rimelighed. Det var groft, siger en stadig harm Jørgen Glistrup.
Endelig i 1997 købte han og hans kone sommerhuset tilbage på en offentlig tvangsauktion.

Stjerner i jobs
Glistrups daglige arbejdsplads Parken Sport og Entertainment A/S har i gennemsnit 450 ansatte.
- Det er omregnet til årsværk, for hvis vi har en hjemmekamp i Parken mod Brøndby, så er vi den dag over 800 mennesker på arbejde, vurderer Glistrup, som naturligvis selv er at finde på siddepladserne, hver eneste gang FCK spiller hjemme i PARKEN.
Tidligere profiler fra FCK’s hold i Superligaen i 1990erne som Carsten V. Jensen, Michael Mio Nielsen, Lars Højer, Michael Manniche og Peter Nielsen er i dag blevet ansat som medarbejdere i selskabet, der også tæller folk som den tidl. cykelrytter Jesper Skibby og håndboldstjerne Janne Kolding.
At disse folk engang har haft en aktiv elitesportskarriere bag sig har dog ikke haft afgørende betydning for deres ansættelse, fastslår Jørgen Glistrup:
- Vi ansætter kun folk, der har de nødvendige personlige kvalifikationer til at bestride jobbet. Men elitesportsfolk passer godt ind i vores virksomhed, fordi de er vant til at stille store krav til sig selv og fordi de målrettet går efter at skabe resultater. Det er jo præcis det, som vi gør her i selskabet, konstaterer direktøren.

Omsætter for halv milliard
Det går heller ikke skidt for det børsnoterede selskab: I 2005 omsatte Parken Sport og Entertainment A/S for knapt en halv milliard kr. og overskuddet før skat - før de ekstraordinære indtægter fra salg af spillere - lød på 55 millioner kr.
- Vi er i stand til at tjene penge, og vores forretning er lagt sådan an, at vi er uafhængige om vi får solgt fodboldspillere, påpeger Jørgen Glistrup.
De seneste 6 måneder er aktien steget med små 25 pct. i værdi på Københavns Fondsbørs, så blandt aktionærerne, er der tilsyneladende stor tillid til selskabet, men ifølge Jørgen Glistrup er det dog ikke FCK-fans, der køber aktierne:
- Fans og småsparere ejer kun mellem 5 og 10 procent. 90 pct. af aktierne ejes af fortrinsvis institutionelle investorer dvs. større fonde, pensionskasser og lign., vurderer direktøren.
Blandt disse er fx Lønmodtager Dyrtidsfond størst med 27 pct.. Senest har selskabet offentliggjort, at ejendomsinvestoren Steen Larsen, også ejer 20 pct. Det har formiddagspressen siden skrevet meget om.

Øl og fodbold
Jørgen Glistrup kom i 2002 til Parken fra en stilling som økonomidirektør i Carlsberg Danmark A/S, og han er ikke selv bleg for at indrømme, at produkterne øl og fodbold har meget til fælles:
- Dels passer de to ting jo godt sammen. Mange hygger sig jo med en øl, når de ser fodbold Derudover har Carlsberg har længe været hovedsponsor for FCK, og det har vi jo været glade for, siger FCK-direktøren.
- Jeg beskæftiger mig mest med strategien og visionerne for vores virksomhed. Dvs. hvordan den ser ud om et år. Hvordan butikken her ser ud i morgen, er faktisk ikke dér, hvor jeg har mit hovedfokus. Det er snarere en sag for salgs og driftsafdelingen, selvom at jeg naturligvis følger op på tingene, understreger Glistrup.

Samarbejde med FC Bornholm
FC Bornholm er blandt FCK’s samarbejdspartnere, og folkene omkring FCB kender direktøren godt:
- De har jo deres københavnerture for sponsorer og fans, som jeg har stødt på ved flere lejligheder. Det er bestemt festlige mennesker, siger Jørgen Glistrup med et stort smil og fortsætter:
- FC Bornholm er medlem af FC Company Club, der giver billetter til FCK’s kampe, og hvor man får lidt at spise forinden. Selvfølgelig er det noget FC Bornholm tilbyder deres egne sponsorer. Jeg synes det, er en temmelig smart måde, som de kører det på, lyder det anerkendende fra FCK-direktøren.
- Jeg følger da FC Bornholm - og lider med dem…, sukker Jørgen Glistrup med henvisning til holdets nedrykning i efteråret fra Kvalifikationsrækken til Københavnsserien.,
- Bornholm bør med små 50.000 indbyggere have et 2. divisionshold, mener Glistrup, der i det hele taget bifalder FC Bornholm-idéen om at samle kræfterne om ét enkelt storhold på øen.

Fodbold med Lille-Palle
FCK-direktøren nøjes ikke med at se på fodbold i PARKEN. Han spiller selv, og er stopper på ”Holte All Star Clubs” veteranhold, hvor bl.a. sangeren ”Lille-Palle” også er med på holdet:
-Desværre blev jeg langtidsskadet i kamp i sommer. Jeg har ikke kunnet spille i et halvt år, og det er skrækkeligt, siger Glistrup med stor ærgrelse.

Flirt med Fremskridtspartiet
Som 17-årig havde politikersønnen Jørgen Glistrup en meget kortvarig flirt med Fremskridtspartiets Ungdom, men har ikke siden haft noget ønske om at blive politiker:
- Jeg er erhvervsmand og ikke politiker. Jeg bryder mig egentlig ikke om de politiske processer, dvs. hvor man ikke vil forstå modpartens synspunkter og ikke altid prøver at finde en konstruktiv løsning. Det bliver meget hurtig noget med at råbe hinandens standpunkter til hinanden, og det er jeg ikke til, siger Glistrup.

Manden på gulvet
Jørgen Glistrup er hverken til stive hierarkier eller smart management-retorik om det modsatte. I hans virksomhed er det det gode argument, der tæller. Han undervurderer aldrig medarbejdernes vurderinger - heller ikke dem fra ”manden på gulvet”:
- Fx ved vores lagerfolk meget mere om logistik , hvis vi skal bygge en ny tribune. Det er meget vigtigt at få deres viden aktiveret. Det kan ikke nytte noget at vi andre sammen med nogle fine arkitekter tror at vi ved bedst. Det vil alligevel ikke fungere i praksis, Det skal være det gode argument der tæller, når vi træffer beslutninger. Det kræver, at man har ”lyttebøfferne” ude, iagttager og fastholder ”evnen til at undres”, påpeger Glistrup.
Som et eksempel giver han, at en medarbejder en dag observerede at køerne ved to forskellige kasser ind til PARKEN ikke var lige lange. Problemet var relativt simpelt: En stol stod i vejen og gjorde betjeningen ved den ene kø besværlig, men ingen havde tænkt over det.
- Et simpelt problem fandt en simpel løsning: Vi fjernede stolen, forklarer erhvervsmanden.

Mere tid på Bornholm
Den travle direktør ligner ikke én, som skal på pension foreløbig, og har heller ingen planer derom. Spekulationer om han flytter til Bornholm, når erhvervskarrieren en dag slutter, afliver han hurtigt, men efter et øjebliks betænkningstid, siger han:
-Jeg vil bestemt gerne tilbringe mere tid på Bornholm end kalenderen – her og nu - giver mulighed for.
Så man kommer fortsat - i ny og næ - til at se en Glistrup på Bornholm.

Ingen kommentarer: